Mười điều răn về những thất bại trong kinh doanh - Donald R. Keough - Dịch giả : Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Dương Hiếu

Mười điều răn về những thất bại trong kinh doanh - Donald R. Keough - Dịch giả : Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Dương Hiếu

Giá rẻ nhất trong 2 nơi bán là: 39.500 đ

Các cửa hàng uy tín:

39.500 đ

(Đã có VAT)

Xem thêm 1 cửa hàng khác.

Thông tin sản phẩm:

  • Nhà phát hành: Sách Dân Trí
  • Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
  • Người dịch: Nguyễn Thị Thu Hương
  • Người dịch: Nguyễn Dương Hiếu
  • Tác giả: Donald R. Keough

So sánh giá bán tại 2 cửa hàng

Khuyến mãi Rinh Sharp về nhà - Xài điện thả ga

Shop bán: nguyenkim.com

Thời hạn: 31/03/2018

Hot

10 Điều Răn Về Những Thất Bại Trong Kinh Doanh

Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc

39.500 đ

(Đã có VAT)

10 Điều Răn Về Những Thất Bại Trong Kinh Doanh

Nơi bán: Hà Nội

44.000 đ

(Đã có VAT)

Giá Mười điều răn về những thất bại trong kinh doanh - Donald R. Keough - Dịch giả : Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Dương Hiếu rẻ nhất là từ 39.500đ

Tổng hợp và so sánh giá Mười điều răn về những thất bại trong kinh doanh - Donald R. Keough - Dịch giả : Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Dương Hiếu từ 8 cửa hàng trên toàn quốc, Mười điều răn về những thất bại trong kinh doanh - Donald R. Keough - Dịch giả : Nguyễn Thị Thu Hương - Nguyễn Dương Hiếu có giá rẻ nhất là 46,500đ. Thông Tin Giá Nhân Vật & Bài Học Kinh Doanh Mới Nhất giá rẻ nhất tại Việt Nam cập nhật vào tháng 02/2019.